Individuella kontorsrum och delade kontorsrum

7
1442

Nedan kan du läsa om cellkontor och delade kontorsrum. Men läs också om aktivitetsbaserad arbetsplats, flexkontor och kombi-kontor samt om kontorslandskap och cubicles.

Cellkontor eller individuella kontorsrum

Kontorstypen där majoriteten av rummen är individuella kontorsrum kallas för cellkontor. Denna kontorsrum är oftast konstruerade så att rummen ligger vägg i vägg närmast fasaden med ett fönster som vetter ut mot en innergård eller utåt från byggnaden. Både en och två korridorlösningar förekommer där antingen en eller två korridorer förbinder kontorsrummen. Utrymmet i mitten mellan kontorsrummen eller i mitten av lokalen, används ofta till förråd, toaletter eller vilorum men också till mötesrum och matsal som då har liten eller ingen tillgång till dagsljus på grund av distansen till närmaste fönster. De individuella kontorsrummen i cellkontor kan vara utrustade med skrivare och andra tekniska hjälpmedel som gör dem till oberoende celler där de flesta arbetsuppgifter kan genomföras från rummet. Men på senare tid har det blivit vanligare att man även i cellkontorslösningar förlägger tekniska funktioner till gemensamma platser.

Den allmänna uppfattningen är att cellkontor tidigare varit det mest förekommande kontorslösningen. Även när kontorslösningen började överges till förmån för andra kontorstyper, fick som oftast högre tjänstemän och chefer fortsatt arbeta i individuella kontorsrum. Att ha ett eget rum, i jämförelse med att dela, var och är kanske fortfarande förbundet med högre status. Men i Sverige, där många organisationer eftersöker en platt organisationsstruktur, har man istället hänvisat till de praktiska fördelarna för båda grupperna. För chefer har det egna kontorsrummet underlättat planeringen av  möten och för högre tjänstemän, som oftast har brottats med krävande arbetsuppgifter har möjligheten till visuell och auditiv avskildhet förespråkats som skäl.

Delade kontorsrum

Delade kontorsrum är oftast något större än individuella kontorsrum och delas av antingen två eller tre personer. Tidigare har det varit vanligt att administrativa funktioner eller lägre tjänstemän utan specialist funktioner förlagts i dessa rum i cellkontorslösningar. Dessa rum kan även ha varit chefsrum som gjorts om genom en förändring av inredningen. Har rummet tidigare varit ett gammalt chefsrum kan det vara lämpligt att titta närmare på hur ventilationen fungerar för flera personer.

DELA
Föregående artikelSjukfrånvaro och öppna kontorslandskap
Nästa artikelKontorslandskap
Aram Seddigh är föreläsare & VD för WeOffice som är ett change management konsultbolag som stödjer organisationer som planerar eller genomför lokalförändringar och förändringar i arbetssätt. Aram är doktor i psykologi (arbets- och organisationspsykologi med inriktning mot kontor och arbetssätt), ekonom samt leg. psykolog. Aram är anknuten till Stressforskningsinstitutet och Handelshögskolan i Stockholm. Han har genom sin forskning besvarat frågeställningar kring hur kontorsmiljön och arbetssätt påverkar medarbetare.

7 KOMMENTARER

 1. Hej Aram

  Jag undrar om det gjorts någon jämförande studie i den egentliga ekonomiska nyttan med olika kontostyper.

  Exempelvis, kostnaden för flexkontor eller kontorslandskap kontra kostnaden för minskad produktivitet i verksamheten som följd? (naturligtvis beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs)

  Jag är själv ganska intresserad av den här typen av jämförelser eftersom det i min erfarenhet inte görs några ansatser kring detta innan man fattar beslut i en organisation vilken typ av kontorslösning man vill ha.

  Det är lätt att det bara blir en ”ingenjörs” beräkning dvs lösning A X kr lösning B XX kr och lösning C XXX kr och att det i detta blir en ” one size fits all” lösning för många olika typer av verksamheter.

  /Magnus Edström
  HR-konsult
  Kungsbacka Kommun

LÄMNA ETT SVAR